«کیوسک» یا «دکه» هر دو فارسی اند.«کیوسک»ریشه فارسی دارد و از کلمه ی «کوشک» یا در فارسی میانه «گوشه» گرفته شده است و در معماری ایرانی به اتاقک هایی گفته می شده است که در مکان های عمومی قرار گرفته است و فروشنده کالا یا ارا ئه دهنده اطلاعات در آن مشغول خدمات رسانی می شده است. «کوشک» کلمه ای است که از زبان فارسی به اروپا رفته و پس از گشت و گذار صورت جدید گرفته و با تلفظ «کیوسک» به زبان فارسی باز گشته است.

امروزه با توجّه به افزایش روز افزون برگزاری نمایشگاه ها و فستیوال های مختلف در داخل و خارج از کشور و میل بازار فعلی و برند های تجاری به شرکت دراین نمایشگاه ها و داشتن غرفه هایی جهت معرفی محصولات خود در آنها ، شرکت های غرفه سازی متعدّدی جهت برطرف نمودن این نیاز بازار تأسیس شده اند. در این بین نیاز این شرکت های غرفه ساز به طراح هایی که بتوانند با خلاقیت خود و رعایت اصول حرفه ای، طرح هایی ارائه دهند که در این بازار رقابتی موجب بهره وری بیشتر این شرکت ها شوند امری ضروری است که رور به روز نیز در حال افزایش است. مجموعه ی «کیوسک» در نظر دارد با هدف آموزش اصول و مبانیه طرایی صحیح به هنرجویانی که قصد فعّالیت در این قبیل شرکت های غرفه ساز را دارند فضایی فراهم آورد که این دوستان ضمن آموختن اصول صفر تا صد طراحی یک غرفه نمایشگاهی در این دوره های آموزشی به راحتی بتوانند با این شرکت ها همکاری کرده و در آن ها استخدام شوند.

آموزش طراحی سه بعدی غرفه های نمایشگاهی