برخی از سر فصل های این دوره آموزشی عبارتند از :

 • تکنیک های طراحی
 • شناخت فضا های نمایشگاهی
 • تکنیک های جلب نظر
 • انواع نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • شیوه های نمایش محصولات
 • درک نور و رنگ در فضا های نمایشگاهی
 • شناخت نوع غرفه و نحوه ی برخورد با آن
 • روند طراحی یک غرفه نمایشگاهی
 • متریال
 • مبانی و چیدمان
 • مقررات و ضوابط نمایشگاهی
 • روند و مراحل اجرای یک غرفه نمایشگاهی از فاز طراحی تا تخریب
 • و ...

شما طی این دوره که کاملاً بصورت عملی و workshop  برگزار میشود ، فرا خواهید گرفت که چگونه پس از دریافت فرم درخواست از مشتری طرحی بسار نزدیک به خواسته ی وی با توجه به رعایت اصول حرفه ای طراحی به ایشان ارائه دهید.
همچنین نکاتی که از روز اول دریافت فرم درخواست از مشتری تا روز ساخت و در نهایت تحویل و تخریب غرفه پس از برگزاری نیاز است بدانید به شما آموزش داده می شود تا نه تنها در زمینه طراحی غرفه اصول اصلی را فرا گرفته باشید بلکه در زمینه ی نحوه ی اجرا و روند کار یک شرکت غرفه ساز اطلاعات بسیار مهم و کاملی که معمولاً در بسته های آموزشی و کلاس های طراحی به آن ها پرداخته نمی شود را بیاموزید.

توجه : برگزاری این دوره ی آموزشی به صورت خصوصی بوده و کلاس عمومی برای آن برگزار نمیشود.
جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.